Home » Rätt till subventionerad tandvård

Rätt till subventionerad tandvård

Nu får personer som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till subventionerad vård. Lagen förändrar villkoren för många personer som idag lever i Sverige. Lagen är dock en aning otydlig uppger många vårdgivare och vårdorganisationer.

Villkoren för papperslösa förändrades i och med en ny lag som trädde i kraft den 1 juli. Nu får alla papperslösa flyktingar rätt till subventionerad vård så som att gå till tandläkaren, akut vård och vård vid abort.

Lagen skiljer dock på vård för vuxna och barn. Vuxna har bara rätt till subventionerad tandvård vid tandproblem som ”inte kan anstå”. Alltså vård som inte kan vänta. Medan ett papperslöst barn har rätt att gå till tandläkaren vid all form av tandvård som vilket annat barn som helst.

Socialminister Göran Hägglund säger till Sveriges Radio att lagen innebär en större trygghet och en bättre situation för utsatta grupper.

I Sverige finns ungefär 2 000-4 000 papperslösa barn i Sverige och mellan 10 000-50 000 papperslösa vuxna. Det som försvårar för papperslösa i Sverige är att de inte kan försörja sig själva då det är olagligt att arbeta utan arbetstillstånd. Detta leder till fattigdom eller fortsatt fattigdom och svårigheter att betala sjukvård så som tandvård.

I Göteborg har den Rosengrenska stiftelsen, som är en vårdförmedling för papperslösa i Göteborg, uppmärksammat denna svårighet och har därför betalat räkningarna för många papperslösas tandläkarbesök i Göteborg. Men i och med den nya lagen får nu alla papperslösa personer hjälp och inte bara de i Göteborg.

Många vårdgivare och organisationer varnar dock för att lagen är luddig eftersom det är svårt att veta var gränsen går för vad som är vård som inte kan anstå. Dessutom anser bland annat ”Läkare i världen” att lagen inte är tillräcklig. De anser att även vuxna papperslösa ska ha full rätt till vård precis som papperslösa barn.