Home » Lex Maria-anmälningar inom tandvården

Lex Maria-anmälningar inom tandvården

Enligt den årliga tandvårdsrapporten från Socialstyrelsen så skiljer sig Lex Maria-anmälningarna betydligt i antal mellan landstingen – där Gotland har flest. Detta behöver dock inte betyda att Gotland har en sämre tandvård utan att de istället har ett högre säkerhetsarbete menar Socialstyrelsen i rapporten.

Gotland har högst antal Maria-anmälningar inom tandvården, högt över hela rikssnittet. De landsting som har minst Lex Maria-anmälningar är Halland och Örebro.

Socialstyrelsen tror att de stora variationerna mellan landstingen beror på olika rutiner för att anmäla. Om en vårdgivare ser att det finns en risk för vårdskada eller att det blivit en vårdskada är vårdgivaren skyldig att rapportera detta till Socialstyrelsen. Denna anmälan kallas för en Lex Maria-anmälan.

Görs inte detta kan statistiken verka bättre än den egentligen är. Socialstyrelsen menar alltså att exempelvis tandläkarna på Gotland inte gör fler misstag än tandläkarna i Örebro trots den stora skillnaden på Lex Maria-anmälningarna. Det handlar istället om osäkerhet om när man ska anmäla och inte. Lex Maria-anmälningar kan man istället se som ett mått på hur aktivt patientsäkerhetsarbetet ser ut i sitt landsting, där Gotlands tandläkare ligger väldigt högt.

solskenDen vanliga orsaken till att en anmälan blev gjord under 2010 var att en tandläkare missat eller försenat diagnos och dess behandling. Den vanligaste orsaken till Lex Maria-anmälan under 2011 var att ett instrument eller andra föremål hamnat i svalget och svalts ner eller hamnat i luftvägarna.

Enligt Västerbottens-Kuriren Lex Maria-anmäldes Folktandvården i Umeå efter att rätt diagnos (tandlossning) inte fastställdes förrän efter flera år, trots tydliga symptom på tandlossning. Dessutom gjorde Folktandvården i Sollefteå en Lex Maria-anmälning förra veckan efter att en patient kan ha fått komplikationer av en partiell bettskena.

Andra orsaker till anmälan är också förväxling mellan patienter och problem vid läkemedelshantering.