Home » Få patienter får prisinformation hos tandläkaren

Få patienter får prisinformation hos tandläkaren

En tredjedel av alla patienter anser att de får tillräcklig information om vad behandlingen skulle kosta hos tandläkaren. Något som inte är tillräckligt menar Socialstyrelsen.

Enligt tandvårdslagen är tandläkarna skyldiga att informera patienterna om olika kostnader för olika behandlingar. Men enligt en undersökning som Socialstyrelsen har gjort är det bara 36 procent av alla svarspersoner som fick tillräckligt med information om kostnader när de sist besökte tandläkaren.

På Gotland och i Västmanland är det hela 45 procent som anser sig ha fått tillräcklig information, långt över rikssnittet på 36 procent. Medan Kronoberg och Dalarna ligger lägst där endast 25 procent ansåg att de fick tillräcklig med information om pris. I Kronobergs län, med kommuner som Växjö, är det särskilt allvarligt då endast 19 procent av kvinnorna kände att de fick tillräckligt med information om pris när de besökte tandläkaren.

De grupper som anser att de inte har fått tillräckligt med prisinformation är i högre grad höginkomsttagare, studerande, arbetslösa, tjänstlediga och föräldralediga. De som har fått mest prisinformation är låginkomsttagare och personer som är födda i länder utanför EU.

Socialstyrelsen anser att 36 procent på rikssnittet inte är tillräckligt. Resultatet innebär att tandläkarna och dess personal inte lyckas nå ut till sina patienter med sin pris-information trots deras informationsansvar.

Detta är särskilt allvarligt eftersom tandläkarpatienter till stor del står för kostnaden själva. Det är också allvarligt eftersom tandläkarna har en fri prissättning, alltså att alla tandläkare och tandhygienister själva får bestämma priset på sina behandlingar. Även sajten Tandimplantat.se lyfter fram detta, att utan information om pris före behandlingen kan kostnaderna bli skyhöga, speciellt för större ingrepp såsom tandimplantat och tandregleringar.

Därför är det viktigt att du som patient tar reda på hela kostnaden innan behandlingen påbörjas, skriver Försäkringskassan i ett faktablad om priser och missnöje inom tandvården.

Källor:
Socialstyrelsen.se
Tandläkare.se
Försäkringskassan.se