Home » Alternativ behandling av svamp i underlivet

Alternativ behandling av svamp i underlivet

Cirka 75 procent av alla kvinnor drabbas av svamp i underlivet minst en gång under sin livstid. Många kvinnor får återkommande besvär med svamp i underlivet som innebär klåda, illaluktande flytningar och en brinnande känsla som kan ställa till med besvär i vardagen. Den vanligaste formen av svamp är candida albicans, vilket finns naturligt i slidan utan att ge några besvär, men när floran av bakterier växer så slår de ut de goda bakterierna och symptom som flytningar och klåda uppstår. Om man har hormonstörningar, exempelvis när man är gravid, så är risken 2-10 gånger större att drabbas av svamp i underlivet. En studie genomförd av forskare på Tanta University i Egypten visar dock att man kan behandla de kvinnor som är gravida och som lider av den vanligaste formen av svamp i underlivet med pepparmyntsolja och en speciell sockerlösning.

Svamp i underlivet vanligt hos gravida kvinnor
Svamp i underlivetMånga gravida kvinnor drabbas av svamp i underlivet och orsaken till detta är att gravida kvinnor är mer mottaglig för att utveckla svamp när de får hormonstörningar som uppstår i samband med graviditeten. Den vanligaste svampinfektionen idag är bakterien candida albicans som ligger bakom cirka 85-90 procent av fallen. Denna candida albicans behandlas normalt med antibiotika men på grund av den överanvändning som skett när det gäller användandet av antibiotika så börjar denna svampinfektion bli resistent mot antibiotika vilket betyder att man behöver finna andra behandlingsmetoder för att bota kvinnor som drabbats av svamp i underlivet.

Candida albicans finns normalt i slidan men kontrolleras vanligtvis av den naturliga surhetsgrad som finns i slidan men olika tillstånd hos kvinnan som exempelvis graviditet, användandet av p-piller, långsiktig användning av antibiotika eller dålig hygien kan påverka så att bakterierna ökar vilket leder till att en svampinfektion uppstår. Svamp i underlivet ger symptom som klåda, värk och illaluktande flytningar.

Alternativ behandling av svamp i underlivet
Forskare på universitet Tanta i Egypten har genomfört en studie där man har gjort tester på totalt 60 gravida kvinnor som hade svampinfektion varav 30 deltagare var kontrollpersoner. Man behandlade deltagarna med pepparmyntsolja och en speciell sockerlösning för att se om denna behandling kunde lindra besvären utan att ge några biverkningar.

Studien visade att behandlingen med pepparmyntsolja och socker gav påtagliga förbättringar avseende smärtlindring och hade en antimykotisk effekt som dödade den vanligaste svampen candida albicans. Man provade att behandla de smittade kvinnorna med olika doser och redan vid låga koncentrationer såg man att behandlingen hämmade celltillväxten och dödade svampen.

Slutsatsen från denna studie är att denna form av behandling effektivt botade svampinfektion på ett smärtfritt och hälsosamt sätt utan att ge den gravida kvinnan eller fostret några biverkningar. Genom denna form av behandling så behöver man inte använda sig av antibiotika för att behandla kvinnor som lider av svamp då antibiotika dels kan skapa resistenta bakterier som senare inte går att bota med antibiotika och dels kan antibiotika ge vissa biverkningar. Vidare studier behövs för att se om samma form av behandling kan användas för andra typer av svampinfektioner i slidan.